BCTN Condities

Service Level
Voor de transport diensten van BCTN is een Service Level gedefinieerd en bijgevoegd bij de overeenkomst waarin de Leadtimes voor transport zijn opgegeven. Service Levels en daarop van toepassing zijnde voorwaarden zijn hierin vastgelegd. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correcte opgave van de Start Leadtime, zoals in de Service Level gedefinieerd, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingskosten zijn van toepassing voor eventuele wijzigingen na gedefinieerde Start Leadtime. De BCTN Boekingsbevestiging is bindend aan de transportopdracht.

Congestie en Vertragingen
Wanneer een zeehaven het overeengekomen tijdsvenster met meer dan drie uur verschuift, behoudt BCTN het recht om deze zeehaven niet aan te lopen om het vaarschema en de Service Levels van de overige lading te bewaken. Er zal foutvracht van toepassing zijn op de lading bestemd voor deze zeehaven. Deze foutvracht wordt verhaald op de opdrachtgever en niet op de betreffende zeehaven. Wanneer aanhoudende congestie zich voordoet op een of meer zeehavens zal een congestie toeslag van toepassing zijn die separaat gecommuniceerd zal worden.

Detention en Demurrage
BCTN heeft geen verantwoordelijkheid inzake detentie en demurrage, noch accepteert enige aanspraak op schadeloosstelling of andersoortige indirecte kosten.

Accordering Offerte
Met het accepteren en accorderen van de offerte komen alle voorgaande aanbiedingen betreffende de specifieke ladingstroom te vervallen. Waar er tijdens de contractduur een toevoeging gedaan wordt, is slechts voor de toevoeging opnieuw akkoord vereist, de overige tarieven en voorwaarden blijven gehanteerd.

Betalingstermijn
Betaling van onze facturen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Voor facturen voor douanediensten geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. BCTN behoudt het recht om een krediet check uit te voeren voor het accepteren van een transportopdracht en daarbij afwijkende betalingscondities te overleggen.

Gevaarlijke Goederen
Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen kan geschieden via de daarvoor uitgeruste BCTN terminals (uitgezonderd IMO klasse 1 en 7). De begeleidende documentatie wordt door u en voor uw rekening verzorgd. De transportopdracht wordt definitief op het moment dat alle documentatie op de zee terminal aanwezig is.

Brandstof Toeslag
Al onze transporten zijn onderhevig aan een brandstof toeslag. Deze wordt maandelijks vastgesteld en schriftelijk gedistribueerd. Mocht u toegevoegd willen worden aan de distributielijst kunt u een email sturen aan facturatie@bctn.nl voor de Nederlandse terminals of aan mtessens@bctn.eu voor de Belgische terminal. Op deze offerte is van toepassing de brandstof die geldt voor de betreffende terminal waarop de offerte gebaseerd is.

Vrijstellingen en Informatie
De vrijstelling van de container(s), de douanedocumentatie en/of overige transportdocumentatie en andere vereiste informatie dienen door u en voor uw kosten te worden verzorgd dan wel aangeleverd vóór de in de Service Level gedefinieerde Start Leadtime . Ook het elektronisch aanmelden van douane documenten bij de zee terminal valt hieronder. Bij het niet meekrijgen van de container(s) in de zeehaven buiten de schuld van onze bedrijven zal foutvracht aan u worden berekend ter vergoeding van de vrijgehouden stelplaats.

Vereiste gegevens voor Boekingen
In bijlage BCTN Service Level staat de informatie vermeld die wij van u dienen te ontvangen om een boeking compleet te maken. Uitsluitend met een complete boeking geldt de vermelde Service Level.

Boekingsbevestiging
Middels het toezenden van een boeking verbindt een opdrachtgever zich aan de transportopdracht aan BCTN. Hiervoor dient de boeking niet compleet te zijn. Acceptatie van de opdracht geschiedt door toezending van een (conditionele) boekingsbevestiging. De boekingsbevestiging geldt onder voorwaarde dat aan de condities als bepaald in de Service Level is voldoen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen en actueel houden van de contact informatie.

Douane
Alle BCTN terminals hebben een zelfstandig douane-entrepot. Bij het verlopen van een document kunt u BCTN verzoeken de container op te nemen in het douane-entrepot. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de validiteit van documentatie, de juistheid van de opgave, waardering en tarifering van de goederen, alsmede verzekering van de goederen. Opdrachtgever verbindt zich tevens deze informatie op het eerste verzoek aan BCTN te overleggen.

Meer informatie nodig?
Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met BCTN.