Update BCTN Venray

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van BCTN Venray. De verbouwingen aan de nieuwe terminal schieten op en verlopen volgens planning. Op dinsdag 18 juni zijn de nieuwe kantoor units geplaats. De werkzaamheden van de nutsbedrijven zitten op schema voor oplevering medio juli 2019. Begin juli is er een interne bijeenkomst gepland om het Lijnenplan voor de definitieve belijning en container locaties van de terminal te bespreken. Ook zal er in de een overleg gepland worden over op welke plaats en op welk tijdstip de doorsteek van fase 2 naar fase 3 wordt gemaakt (doorbraak Geijsterseweg). De verharding van het nieuwe gedeelte is in volle gang. Aan het einde van de bouwvakvakantie, eind augustus, word er gestart met het leggen van de klinkers. De verhuizing van het oude kantoor naar de nieuwe unit zal begin september plaatsvinden. Eind september/begin oktober word het hekwerk en de verlichting geinstalleerd. De doelstelling is om begin december 2019 klaar te zijn met alle werkzaamheden en het nieuwe BCTN Venray dan geheel operationeel is!