Zeehaven BCTN Nijmegen en toekomstige terrein ontwikkeling

Vrijdag 22 december heeft de ondertekening plaats gevonden van twee documenten met de Gemeente Nijmegen, BCTN en ENGIE.

Het eerste document is de zeehavenvergunning verstrekt door gemeente Nijmegen aan BCTN. Vanaf nu kunnen zeeschepen direct afmeren voor de kade van BCTN containerterminals in Nijmegen. De terminal krijgt met de komst van zeeschepen een directe verbinding met andere landen via de Noordzee zonder de extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd om goederen te importeren en exporteren tussen Nijmegen en andere landen. De BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze manier extra bij aan een afname van emissies en reductie van transport over de weg.

Het tweede document is een intentieovereenkomst betreffende een duurzame invulling van het ENGIE-terrein. Door het aangaan van de intentieovereenkomst verplichten ENGIE, BCTN en de gemeente Nijmegen zich in te zetten en mee te werken aan een duurzame herontwikkeling van het ENGIE-terrein. BCTN en ENGIE werken samen om waarde toe te voegen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid. Beide bedrijven willen uitwerking geven aan een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein. Een mogelijke ontwikkeling is de realisatie van distributiecentra gecombineerd met zonnepanelen op de daken en gebruik van windenergie van te realiseren windturbines voor de oplading van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op het ENGIE-terrein en op het terrein van de containerterminal van BCTN.

 

 

Over BCTN
Al sinds 1987 is BCTN actief met een container terminal in Nijmegen. De eerste inland container overslag van Nederland. Intussen is BCTN uitgegroeid tot de grootste inland container terminal groep met 8 havens in Nederland en België. De terminal in Nijmegen is gevestigd op de splitsing tussen Waal en Maas-Waal kanaal.

Duurzaamheid is het belangrijkste begrip binnen de organisatie. BCTN streeft naar volledig emissieloze logistieke dienstverlening. Dit gaat BCTN bereiken door de ontwikkeling van elektrisch aangedreven schepen, maar ook door het elektrificeren van haar equipment en trucks. Goederen van A naar B zonder emissie is het streven. BCTN gaat voorop als het gaat om duurzaamheid en is als enige inland operator bekroond met 2 Lean & Green sterren.

Over ENGIE
In Nederland zetten wij in op verantwoord gebruik van beschikbare bronnen en 100% groene energie. Onze energie wordt opgewekt in de natuur, uit zon, wind, water of biomassa. Dit doen wij door duurzame, vaak lokale oplossingen aan te bieden aan huishoudens en bedrijven in Nederland. Op het terrein van Centrale Gelderland (CG) is begonnen met de uitvoering van de sloop van de centrale en wordt gekoerst op een duurzame ontwikkeling van windenergie en uitbreiding van het zonnepark.

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."