BCTN Service Level Agreement

Om een goede uitvoering van uw transport te waarborgen, is het van belang om tijdig over de correcte informatie te beschikken en dient tijdig alle nodige informatie en documentatie in de systemen te staan, daardoor heeft ook BCTN een Service Level Agreement. Voor ieder transport geldt derhalve een Start Lead Time, waarna BCTN zich verbindt om het transport in de hieronder beschreven Lead Time (zie tabel Lead Times per terminal) te verzorgen.

Definitie Start Lead Time (ook genoemd Dag A 12:00u)

 • Start Lead Time start op “Dag A” om 12:00u a.m. en wordt geteld in werkdagen.
 • Start Lead Time wordt bepaald en ingegeven door de boekende partij.
 • Dit is ofwel de afhaaldatum ofwel de beschikbaarheidsdatum.
 • Beschikbaarheidsdatum van een volle container in de zeehaven is de datum van vertrek van het zeeschip op basis van de ETD (Estimated Time of Departure), dan wel de ATD (Actual Time of Departure), voor een lege container is dit wanneer deze vrijgesteld is om af te halen.
 • Voor beschikbaarheid na 12:00u geldt: volgende dag is Dag A

Voorwaarden voor Start Lead Time

 • De container is beschikbaar en vrijgegeven op de herkomst terminal op Start Lead Time.
 • Alle vereiste informatie en documentatie is door boekende partij correct aangeleverd (onder andere aan BCTN) of ingevoerd in de daarvoor bedoelde systemen (van onder andere zeehavens) vóór Start Lead Time (daarmee is de boeking “compleet”). De benodigde informatie is onderstaand weergegeven.
 • Er is geen bekende congestie, vertragende weersomstandigheden of andere Force Majeure condities zoals benoemd in de Algemene Voorwaarden.
 • Voor volumes kleiner dan 10 TEU/dag, geldt dat de boeking ingediend en compleet dient te zijn op Dag A 12:00u.
 • Voor volumes groter dan 10 TEU/dag, geldt dat de boeking ingediend en compleet dient te zijn op Dag A 12:00u. Daarnaast dient de boeking 48 uur voor Dag A 12:00u kenbaar gemaakt te worden. Volumes boven de 50 TEU/dag behoeven een wekelijkse forecast.
 • Klant specifieke afspraken worden in separate Service Level Agreement vastgelegd welke dan integraal onderdeel vormt van deze overeenkomst.

Barge Lead Times per terminal

Wanneer de boeking compleet is aangeleverd en de container en documentatie beschikbaar is voor dag A 12:00u (Start Lead Time) zal de container volgens planning aangeleverd worden / beschikbaar zijn op terminal. In onderstaande tabel staat de beschikbaarheid vermeld op basis van Start Lead Time dag A 12:00u. Voor terminals in de Seinehaven en Brittanniëhaven in Rotterdam en terminals in de Kallo haven kaai 1100 tot en met 1610 in Antwerpen wordt er in overleg een alternatieve Barge Lead Time vastgesteld.

Reguliere depots die BCTN per barge aandoet

Cetem Containers
CTT Pernis
Kramer
Medrepair Barge Center (MBC)
MRS
Progeco
United Waalhaven Terminals

* Kramer DCS/Home/RCT
** MRS City/Pernis
*** Progeco One/Three
**** United Waalhaven Terminals Depot Botlek/ Bunschotenweg / Waalhaven

Mocht u een depot gebruiken welke niet onder deze eerder genoemde reguliere depots valt, neem dan contact op met een van onze vestigingen om de mogelijkheden te bespreken.

Barge Export (van BCTN naar andere terminal) Export- Op terminals in:

Van Terminal: RTM ANT
CTA Dag A+1 Dag A+2
DB & NIJ Dag A+2 Dag A+3
MHT Dag A+2

Na 12:00u

Dag A+1

Na 12:00u

ROE Dag A+2 Dag A+3
VNR Dag A+2 Dag A+3

Barge Import (van andere terminal naar BCTN)Import – Van terminals in:

Van Terminal: RTM ANT
CTA Dag A+1
Na 12:00u
Dag A+2
Na 12:00u
DB & NIJ Dag A+2
Na 12:00u
Dag A+3
Na 12:00u
MHT Dag A+2
Na 06:00u
Dag A+1
Na 14:00u
ROE Dag A+2
Na 18:00u
Dag A+3
Na 18:00u
VNR Dag A+2
Na 18:00u
Dag A+3
Na 18:00u

Truck Lead Times

Boeken Dag A voor 12:00u is volgende dag (A+1) uitgevoerd. Dit geldt voor de First/Last mile, import full truck en export full truck.

Incomplete of onjuiste boeking

Indien boeking na Dag A 12:00u niet compleet blijkt te zijn of de container niet beschikbaar is, geldt:

 • Een administratieve toeslag (zie tabel toeslagen voor de hoogte hiervan) indien tijdig geconstateerd en gecorrigeerd, waar bij het transport alsnog plaats kan vinden.
 • Een foutvracht toeslag (zie tabel toeslagen voor de hoogte hiervan) indien het transport niet volgens plan uitgevoerd kan worden.