Update uitbreiding BCTN Venray & Westhavengebied Wanssum

Eind november heeft BCTN een overeenkomst getekend met Havenbedrijf Rotterdam N.V., Exclusief Project B.V., Gemeente Venray en Provincie Limburg voor de uitbreiding van BCTN Venray & het Westhavengebied Wanssum. Het volledige persbericht kunt u lezen op onze website.

Door deze uitbreiding stijgt de oppervlakte van BCTN Venray van 4 naar 6 hectare en verdubbelt het volume in containers. Verwachting is dat onze terminal in Q1 2019 volledig operationeel zal zijn. Tot die tijd zullen wij u vanaf u heden updaten middels onderstaande korte updates. U zult tijdens deze periode geen hinder ondervinden van deze verbouwingen. Onze dienstverlening aan uw organisatie zal op dezelfde voet verder gaan.

18 juni 2018

Maandag 18 juni is gestart met de werkzaamheden in het Molenbeekdal ten zuiden van de Brugstraat in Wanssum. De grondtransport zal vanaf deze dag over de weg plaatsvinden. In het centrum van Wanssum zal er veel worden aangepast. Er komt een nieuwe brug met brugpleinen, dijken en damwanden worden vernieuwd of verhoogd. Maar de Jachthaven en dus ook ons BCTN terrein worden ook opnieuw ingericht. Aan de rand van het huidige terminal terrein is al begonnen met de eerste verbouwingen.

6 juni 2018

De 36 meter lange fietsbrug is geplaats. De brug is in zijn geheel opgetakeld op de twee gereedstaande brughoofden geplaatst. Wanneer de rondweg om Wanssum er ligt, zal deze fietsbrug ervoor zorgen dat er een fiets verbinding is met Geijsteren. In de tweede week van juli zal de fietsbrug na verwachting in gebruik worden genomen.

16 mei 2018

Ter hoogte van de Venrayseweg in Wanssum wordt er momenteel gewerkt aan de sloot en het fietspad. Binnen de projectdoelstelling ‘Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum’, wordt de nieuwe rondweg aangelegd. Vanaf de Venrayseweg buigt de nieuwe rondweg af, om Wanssum heen. Het aanpassen van de fietspad langs de Venrayseweg naar de nieuwe parallelweg is onderdeel van de nieuwe rondweg. De sloot tussen de Venrayseweg 35 a en 35 wordt opgeschoven, zodat er meer ruimte wordt gecreëerd tussen de N270 en de bestaande sloot. Voor de veiligheid is er voor de fiesters een omleiding ingesteld. Zij zullen worden omgeleid via Vosseveen en Postbaan.

30 april 2018

Bij de kruising Broekstraat/Ooijenseweg is op maandag 30 april de tijdelijke brug geplaatst. Deze brug is voor het bouwverkeer zodat deze niet op de openbare weg hoeft te kruisen. De komende jaren zullen hier de dumpers die de grond transporteren van hoogwatergeul Ooijen naar de andere Zeelberg, rijden.

7 maart 2018

Begin januari zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van rondweg-west al gestart. Deze zal gevestigd worden in het deel tussen de N270 aan de westkant van Wanssum tot aan de Geijsterseweg ter hoogte van Geelen beton. Vanaf september 2018 zal de Rondweg deel west gereed zijn. Zie hieronder een planning van de werkzaamheden voor de aanleg van de Rondweg-west:

Fase 1. Aanleg parallelweg start week 4
– Vanaf week 4 start de aanleg van rotonde west;
– Vanaf week 4 start de aanleg van parallelweg tussen Lange Ven en Meerlosebaan;
– Vanaf week 11 Worden de kabels en leidingen langs Meerlosebaan en Lange Ven verlegt.

Fase 2. Aanleg fietsbrug start april 2018
Vanaf april 2018 zullen de werkzaamheden voor de fietsbrug van start gaan. Voor deze werkzaamheden zal de Meerlosebaan worden afgesloten. Nieuwlandsestraat zal een beveiligde overstreek krijgen voor grondtransport. Gedurende deze periode zullen de volgende werkzaamheden plaats vinden:
– Afsluiting Meerlosebaan voor aanleg fietsbrug;
– Beveiligde oversteek Nieuwlandsestraat;
– Aanleg fietstunnel.

Fase 3. Koppeling Lange Ven op N270 start juni 2018
Voor de koppeling Lange Ven op de N270 wordt de Nieuwlandsestraat afgesloten. Het verkeer uit Geijsteren richting Wanssum (en vice versa) zal via de parallelweg en de fietsbrug Meerlossebaan verlopen. De volgende werkzaamheden zullen plaats vinden in juni 2018:
– Aanleg rotonde west en rotonde bij Nieuwlandsestraat (incl. verbinding Lange Ven en N270);
– Afsluiting Meerlosebaan voor gemotoriseerd verkeerd (excl. landbouwverkeer);
– Afsluiting Lange Ven ter hoogte van rondweg;
– Fietstunnel gereed.

Fase 4. Afronding en aansluiting van rondweg-west september 2018
In september 2018 zal de afronding en aansluiting plaats vinden van Rondweg-west. De rotonde op industrie en Geijsteren zal worden aangesloten. Ook zal de aansluiting rondweg op N270 worden afgerond.

8 januari 2018

Vandaag is er begonnen met de ontgraving van hoogwatergeul Ooijen.

Begin januari is Mooder Maas al begonnen met het inrichten van het werkterrein in de uiterwaard bij Ooijen. De pontonlocaties worden gereed gemaakt en het aanleggen van de tijdelijke wegennet met rijplaten wordt ook gereed gemaakt. Door deze voorbereidingen zijn vanaf 8 januari de uitwaard Ooijen, de dijk en de Maasveldweg alleen nog toegankelijk voor het werkverkeer.

Naast de ontgraving van de hoogwatergeul in Ooijen, wordt er vandaag ook gestart met de aanleg van de brug over de Oude Maasarm. Deze brug zal Ooijen en Broekhuizenvorst verbinden en wordt vanaf nu Brug Ooijen genoemt.

Onderstaand een overzichtskaart met plekken waar de werkzaamheden plaats zullen vinden.


(Paars: afgraafplekken / Groen: plekken die worden opgehoogd / Rood: plekken waar nog niet wordt afgegraven / Oranje: pontonlocaties)

 

12 december 2017

In de Maas, nabij Maasweg en Veeweg in Blitterswijck worden de pontons losgemaakt en weggevoerd. De maximale waterstand die is opgesteld om de pontons veilig te laten liggen is bereikt. Om deze reden worden de pontons afgevoerd. De verwachting is dat vanaf 8 januari de pontons weer terug kunnen om het laden en lossen van grond weer op te pakken.

6 december 2017

Eerder heeft Mooder Maas (aannemers) een sleuf in het veld nabij Kasteel Ooijen gegraven. Deze week wordt er in deze sleuf funderingsmateriaal aangebracht.

Binnen BCTN is Paul de Jong betrokken bij de uitbreiding van onze terminal in Venray. Mocht u vragen hebben, kun u contact opnemen met Paul via +31 6 131 283 50 of per e-mail via pdejong@bctn.nl.

Bovenstaande foto toont de uitbreidingsplannen voor BCTN Venray & het Westhavengebied Wanssum.

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."