BCTN biedt klanten zoveel meer dan betrouwbare waterverbindingen

Kleinschalig en lokaal aan de ene kant, groot en slagvaardig aan de andere kant. Terminaloperator BCTN kent de logistieke flow van de klant om de hoek tot in detail, maar verscheept ook ruim voldoende volume vanaf de acht terminals om tientallen fixed windows per week af te kunnen spreken in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Zo garandeert BCTN haar klanten een stabiele leverbetrouwbaarheid voor het inland containertransport over water. Én levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van congestie in de zeehavens.

Toch gaat de meerwaarde die BCTN haar klanten biedt veel verder dan alleen een solide waterverbinding en hoge leverbetrouwbaarheid. “Wij proberen op diverse gebie- den het verschil te maken voor onze klanten”, betoogt BCTN directeur Joop Mijland. “Met onze mensen, met onze kosten, met onze vooruitstrevende IT oplossingen en met onze duurzame ontwikkelingen.” Bevlogen en weldoordacht vertelt hij hoe BCTN dit aanpakt.

Betrokken, deskundige medewerkers
Niet alleen het Customer Service team, maar ook de man op de kraan is nauw betrokken bij de wensen en verwachtingen van de BCTN klanten. Joop Mijland: “Wij vinden het belangrijk dat onze mensen allemaal weten wat er speelt en de logistieke flows per klant goed kennen. Ons CS teams zit centraal in Nijmegen en Meerhout, maar elke klant heeft ook een contactpersoon op de lokale terminal. Die heeft de detailkennis en het dagelijkse contact.

“Een DC dichtbij een terminal, maakt de supply chain veel kosten effectiever.”

Zo gauw er iets afwijkt van het normale patroon dan melden we dat, proactief, aan de klant. Bij problemen werkt CS altijd samen met de lokale terminal in het zoeken naar een oplossing. Als er op verzoek van de klant uitzonderingen zijn op datgene wat is afgesproken, dan neemt CS binnen onze organisatie de belangen van de klant waar en kan andere afdelingen overrulen. CS heeft dan een veto, in het belang van de klant.”

Vermijden van onnodige kosten
BCTN streeft ernaar om onnodige logistieke transportkosten te vermijden. “Wij proberen altijd een juist voorstel neer te leggen, met een duidelijk kostenvoordeel voor de verlader/ontvanger”, legt Mijland uit. “Zijn supply chain is daarbij altijd het uitgangspunt. Soms is vervoer over water niet echt goedkoper dan over de weg. Maar de voorraadhoudende functie van onze terminals, kan weer heel aantrekkelijk zijn voor een klant. Hij kan containers op elk moment van de dag afroepen en binnen korte tijd voor zijn dock hebben. Duurt het lossen of laden langer dan een uur, dan koppelen we af en komen later terug.”

Matchmaker
Ook voor rederijen is BCTN een aantrekkelijke partner. Containers die leeg komen op een van de terminals, kunnen gemakkelijk weer ingezet worden voor lading op een andere terminal. Mijland bena- drukt dat BCTN daar een neutrale rol in speelt. “Zie ons als een soort matchmaker. Wij signaleren mogelijkheden in het achterland om de in-efficiency in logistieke containerstromen aan te pakken. Wij beslissen dat niet zelf, maar leggen een voorstel neer bij de diverse partijen. Als je volle en lege containerstromen zo efficiënt mogelijk aan elkaar kunt koppelen, profiteren verladers/ontvangers én rederijen van lagere kosten. Door dit soort matches optimali- seren we de mogelijkheden in het achterland en voorkomen we onnodige lege kilometers.”

Vooruitstrevende IT-oplossingen
BCTN, met acht terminals de grootste terminaloperator in de Benelux, loopt voorop bij IT toepassingen als de implementatie van het elektronisch CMR of online informatievoorziening naar klanten via een web portal. “De hele papierwinkel gaat verdwijnen. Met het beschikbaar stellen van gebruikersvriendelijke tools, halen we zo een flinke workload weg bij de klant. Terwijl die 24/7 alle details en documentatie van zijn containers online in kan zien en eenvoudig zelf rapportages kan maken”, aldus Mijland. Een andere populaire tool is de online CO2 calculator. Hiermee kan een klant snel zelf berekenen wat de uitstoot-besparing is als een container via weg of water wordt vervoerd. “Bij kostenneutraal kan dit iemand over de drempel helpen om voor het water te kiezen.”

“Zowel verladers/ontvangers als rederijen profiteren van onze verbetervoorstellen om inefficiëncy van containerstromen in het achterland aan te pakken.”

Duurzame ontwikkelingen
Emissieloos varen in 2030
Met het terugbrengen van CO2-uitstoot verdiende BCTN in het afgelopen decennium al drie lean&green sterren. Containervervoer over water bespaart immers 30 tot 40% uitstoot. Maar de ambitie reikt veel verder: emissieloos varen in 2030. Om dat te bereiken heeft BCTN een lange lijst van projecten waar, in samenwerking met andere partijen, volop aan gewerkt wordt. “Ontwikkelen op duurzaamheidsgebied is nu essentieel om niet achter te raken bij het wegtransport”, aldus Joop Mijland.

Schip van de toekomst
Nog dit jaar worden twee hybride schepen in de vaart genomen op het traject Rotterdam-Den Bosch, komt er een windturbine op de Bossche terminal en zijn de eerste twee elektrische trucks aangeschaft. “Ook zijn we met Nike en Future Proof Shipping bezig met het ontwikkelen van het schip van de toekomst, op water- stof”, vertelt een enthousiaste BCTN directeur. “En onderzoeken we hoe bestaande schepen omgebouwd kunnen worden van die- sel gestookte verbrandingsmotoren naar elektrisch aangedreven motoren. Zo kan het deel van het schip waar het meeste kapitaal inzit, het casco, behouden blijven. Ook dat is duurzaamheid: iets dat al bestaat in een andere vorm hergebruiken.”

Fixed windows
De fixed windows in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen zorgen voor een betrouwbare, duurzame waterverbinding, zonder congestie in de haven. Dat was enkele jaren geleden, toen Joop Mijland net directeur was van BCTN, wel anders. “In de afgelopen tien jaar ging de capaciteit van zeeschepen van 8.000 naar 23.000 TEU. Als er aan de voorkant zo’n enorme schaalvergroting plaatsvindt, dan kunnen we aan de achter- kant niet net doen alsof er niks aan de hand is”, aldus Mijland. “Er worden nu in één shot duizenden containers gelost en geladen op één zeeschip. De af- en aanvoer van containers uit en naar het achterland moet snel en efficiënt verlopen. In 2016-2017 stagneerde dat enorm. BCTN heeft daar razend- snel op ingespeeld, met het afspreken van fixed windows en het inzetten van grotere binnenvaartschepen. Ook ging onze terminal in Alblasserdam fungeren als een soort centrale hub, waar containers voor verschillende terminals in Rotterdam op onze schepen worden bijgeladen. Zo varen wij nu uitsluitend nog op vaste tijden met volle schepen naar één zee-terminal. En hebben we per barge in de zeehaven tussen de 150 en de 175 containerbewegingen. Dat is heel wat efficiënter dan aan- sluiten achteraan de rij om twee of drie containers te brengen of te halen.”

Batterij als 20’ container
Het is nog niet duidelijk of schepen vanaf 2030 gaan varen op batterijtechniek of op waterstof. “Het is nu nog te vroeg om die keuze te maken”, aldus Mijland. “De batterijtechniek zal zich in rap tempo gaan ontwikkelen. Voor onze schepen voorzie ik batterijen ter grootte van een 20’ con- tainer, die op een terminal leeg van boord getild worden en omgewisseld worden met een volle batterij. In tegenstelling tot elektrische trucks, ligt een schip dus niet ‘aan de paal’ te laden. Een goede laadinfrastructuur op de kade is essentieel. Met een soort super charger kunnen deze mega- batterijen op een snelle manier geladen worden, liefst in de daluren. Windenergie is daar ideaal voor, want daar kun je ook ‘s nachts optimaal gebruik van maken.” Mijland voorziet dat deze batterijen ook voor andere doelen gebruikt kun- nen worden. “Bij festivals of op bouwterreinen waar tijdelijk een grote stroombehoefte is, kun- nen deze batterijen generatoren vervangen. En als terminal beschikken wij over alle logistieke ondersteuning die nodig is om die batterijen op te pakken en te vervoeren.”

DC’s rondom terminals
Een ecologische ontwikkeling van geheel andere aard is het bouwen van grote DC’s direct nabij een terminal. “Hoe dichter bij een terminal, hoe kosten effectiever de supply chain is”, aldus Joop Mijland. “Het verkeer tussen terminal en warehouse wordt geminimaliseerd, transportkosten gaan omlaag en je hebt geen last van files op de laatste tien tot twintig kilometer. We zien die ontwikkelingen in Alblasserdam, waar bedrijven als Peute en Goodman distributiecentra bouwen op een steenworp afstand van onze terminal. Ook in ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Roermond gebeurt dat. Zo’n logistieke efficiency juich ik alleen maar toe!”