BCTN ontvangt als enige inland terminal de derde Lean & Green Star!

Op 22 november heeft BCTN uit handen van Connekt de derde Lean & Green Star ontvangen. Hiermee is BCTN in zowel Nederland als in België de eerste inland terminal die deze prestigieuze ster in ontvangst heeft mogen nemen. Met deze ster staan zij in de lijst van toonaangevende bedrijven inzake CO² besparing in Nederland en België.

De derde ster is ook deze keer weer voor BCTN een bevestiging van haar ecologische wijze van transport en overslag van containers via water. Al jaren zijn wij bezig om onze logistieke dienstverlening zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Elke keer komen we een stap dichter bij een emissieloze operatie, aldus CEO BCTN, Joop Mijland. De terminal Den Bosch is al bijna zo ver, dankzij de vernieuwende logistieke activiteiten en equipment. Ook hebben we geïnvesteerd in het optimaliseren van containermoves van de kraan en hebben we geïnvesteerd om de efficiency van de bezettingsgraad van de schepen te verhogen, welke in het BCTN netwerk opereren. Inmiddels is ook de handtekening gezet voor de bouw van twee elektrische barges. Deze zullen gaan varen voor de terminal in Den Bosch. “De erkenning van de derde ster is een stimulans om op deze voet verder te gaan. Op de lange termijn zullen onze andere terminals ook deze duurzame stappen zetten en streven we hiermee naar volledige duurzaamheid in ons gehele netwerk aan inland terminals verdeeld over Nederland en België.”

Foto: Jennifer Muller

Het certificaat van de derde Lean & Green Star is een duidelijke en gecertificeerde erkenning voor bedrijven die hebben bewezen:

  • In staat te zijn om het persoonlijke reductiedoelstelling van 5 % te gaan behalen binnen een periode van 2 jaar.
  • De kwaliteit van de aangeleverde cijfers gekwalificeerd zijn als zilver tot goud.
  • Het programma van aanpak om CO2 te reduceren om de derde ster te halen, getoetst is door TNO en goedgekeurd.
  • Minimaal twee ‘Factor 6 onderwerpen’ realiseren. Deze onderwerpen hebben betrekking tot productiviteitsverbetering voor de klimaatdoelstelling van Parijs.

De derde Lean & Green Star
De derde Star is slechts toegekend aan tien bedrijven in Nederland. BCTN heeft binnen een jaar de effecten van de uitdagende besparingsmaatregelen tot een minimale reductie van CO2 van 5% ten opzichte van het basis jaar 2016 gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de besparing al 3,7%, waar in het derde kwartaal de norm van 5% ruimschoots is behaald.

Over BCTN
Al sinds 1987 is BCTN actief met een containerterminal in Nijmegen. Dit initiatief heeft inmiddels veel navolging gekregen. Inmiddels wordt al een groot gedeelte van de containers, bestemd voor de binnenlandse markt, via een van de zeven inland terminals van BCTN in België/Nederland af- en aangevoerd. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van deze duurzame manier van transport.

Over Lean & Green
Lean & Green is binnen Europa het meest toonaangevend programma op het gebied van duurzame logistiek. Het stimuleert organisaties om met elkaar te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren én tot een efficiëntere inrichting van de bedrijfs-/logistieke processen leiden. Lean & Green wordt uitgevoerd door Connekt, het onafhankelijke netwerk voor smart, sustainable en social mobility and logistics TNO toetst zorgvuldig organisaties of deze voldoen aan het Lean & Green principe.

Laurens Moerland
Over de auteur

"De biografie van Laurens."