BCTN ontvangt certificaat derde Lean & Green Star

Op 31 mei heeft BCTN uit handen van Connekt een certificaat van de derde Lean & Green Star ontvangen. Hiermee staan ze in de lijst van toonaangevende bedrijven inzake CO2 besparing in Nederland en België. In België is BCTN daarmee zelfs het eerste bedrijf dat een certificaat voor de derde ster heeft behaald. Voor BCTN is dit wederom een bevestiging van de ecologische wijze van transport en overslag van containers via water.

Het certificaat van de derde Lean & Green Star is een duidelijke en gecertificeerde erkenning voor bedrijven die hebben bewezen:

  • In staat te zijn om het persoonlijke reductiedoelstelling van 5 % te gaan behalen binnen een periode van2 jaar.
  • De kwaliteit van de aangeleverde cijfers gekwalificeerd zijn als zilver tot goud.
  • Het programma van aanpak om CO2 te reduceren om de derde ster te halen, getoetst is door TNO en goedgekeurd.
  • Minimaal twee ‘Factor 6 onderwerpen’ realiseren. Deze onderwerpen hebben betrekking tot productiviteitsverbetering voor de klimaatdoelstelling van Parijs.

Joop Mijland, CEO BCTN, is trots en vereerd om als eerste inland terminal groep een certificaat voor de derde Lean & Green Star te mogen ontvangen. “Wij streven naar een volledig emissie loze logistieke dienstverlening. Dit certificaat is een bevestiging van onze ecologisch verantwoorde werkwijze bij transport en overslag en stimuleert ons om verder te gaan op de ingeslagen weg. Onze eerste stappen naar een emissie loze terminal zijn ingezet in Den Bosch, mede dankzij de vernieuwende, logistieke activiteiten en equipment.” Het traject om twee elektrische barges in te zetten is in een aanbestedingsfase. LED verlichting en zonnepanelen zijn op de terminal geplaatst. Afhankelijk van het vergunningstraject zal er binnenkort ook een windmolen worden geplaatst.

Wim Busser,Purchase & Support Director binnen BCTN: “Het plan van aanpak om de derde ster binnen twee jaar te realiseren is door TNO goedgekeurd. De ambitieuze plannen om 5% CO2 te besparen zullen nog dit jaar worden gerealiseerd”.

Collega Wim Busser aan het woord tijdens de uitreiking van de Lean & Green awards.derde lean green star, bctn lean and green star, duurzaamheid BCTN

De derde Lean & Green Star

De derde Star is slechts toegekend aan zes bedrijven in Nederland. Drie bedrijven hebben de certificaat hiervoor ontvangen, waaronder BCTN. BCTN heeft er alle vertrouwen in dat binnen een jaar de effecten van de uitdagende besparingsmaatregelen zullen leiden tot een minimale reductie van CO2 van 5% ten opzichte van het basis jaar 2016. In het eerste kwartaal van 2018 bedroeg de besparing al 3,7%.

Over Lean & Green

Lean & Green is binnen Europa het meest toonaangevend programma op het gebied van duurzame logistiek. Het stimuleert organisaties om met elkaar te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren én tot een efficiëntere inrichting van de bedrijfs-/logistieke processen leiden. Lean & Green wordt uitgevoerd door Connekt, het onafhankelijke netwerk voor smart, sustainable en social mobility and logistics TNO toetst zorgvuldig organisaties of deze voldoen aan het Lean & Green principe.

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."