BCTN ontvangt tweede Lean & Green Star

Op 18 mei heeft BCTN uit handen van Connekt de tweede Lean & Green Star ontvangen. De tweede Star is uniek en slechts toegekend aan 25 bedrijven in Nederland. Het is een bevestiging van de ecologische wijze van transport en overslag van containers door BCTN.

De tweede Lean & Green Star is een duidelijke en gecertificeerde erkenning voor bedrijven die hebben bewezen:

  • in staat te zijn de CO2-emissies te berekenen doormiddel van de tweede Star rekenmethode;
  • tenminste aantoonbaar en continu 20% CO2 reductie te realiseren;
  • aan minimaal drie projecten inhoud te geven die leiden tot een verdere CO2-reductie.

Trots op de erkenning
Joop Mijland, CEO BCTN, is trots op het behalen van de tweede Lean & Green Ster: “Deze erkenning is fantastisch en volledig in lijn met ons duurzaamheidbeleid. Dit stimuleert om de derde Lean & Green Star te behalen. De klanten van BCTN kunnen rekenen op een dienstverlening door de meest ecologische functionerende keten van inland terminals.

Zowel de terminals, trucks als barges van BCTN opereren vanaf nu onder de tweede Star principes.
BCTN is de enige inland operator gewaardeerd met de tweede Lean & Green Star.

Mijland: “We gaan ons nog meer inzetten op verdere reductie van CO2-uitstoot en het verduurzamen van het containertransport voor onze klanten”.

Lean & Green Star BCNT

Over de tweede Lean & Green Ster
De tweede ster van Lean & Green is een nieuwe manier van analyseren van “de emissies. Hierdoor krijgen bedrijven concreet handelingsperspectief om in de keten verder CO2 te reduceren.

Over BCTN
Al sinds 1987 is BCTN actief met een container terminal in Nijmegen. Dit initiatief heeft inmiddels veel navolging gekregen. Inmiddels wordt al een groot gedeelte van de containers, bestemd voor de binnenlandse markt, via een van de zeven inland terminals van BCTN af-/aangevoerd. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van deze duurzame manier van transport.

Over Lean & Green
Lean & Green is binnen Europa het meest toonaangevend programma op het gebied van duurzame logistiek. Het stimuleert organisaties om met elkaar te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren én tot een efficiëntere inrichting van de bedrijfs-/logistieke processen leiden. Lean & Green wordt uitgevoerd door Connekt, het onafhankelijke netwerk voor smart, sustainable en social mobility and logistics TNO toetst zorgvuldig organisaties of deze voldoen aan het Lean & Green principe.

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."