BCTN versterkt positie van North Sea Port in containerbinnenvaart

North Sea Port en BCTN Network of Inland Terminals

BCTN, de grootste uitbater van ‘inland container terminals’ in Nederland en België, neemt North Sea Port op in zijn netwerk. De terminaloperator gaat North Sea Port dagelijks bedienen met binnenschepen en sluit zo aan bij de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Voor het vervoer van containers via de binnenvaart komt bij North Sea Port de deur naar het achterland nog wijder open te staan.

Het groeiende belang van North Sea Port in het vervoer van containers via binnenvaart is ook BCTN niet ontgaan. De groep speelt met zijn terminals in Nederland en in België een sleutelrol in het containerverkeer tussen de grote zeehavens en hun achterland. “Dat zo’n bedrijf North Sea Port opneemt in zijn netwerk is een belangrijk signaal”, zegt CEO Daan Schalck.

Meer lading op binnenvaartschepen

“North Sea Port komt bij ons op gelijke voet te staan met de andere grote zeehavens in Nederland en België”, onderstreept Joop Mijland, Managing Director van BCTN. “Dat kan rederijen, verladers en goederenontvangers verder stimuleren om lading van de weg te halen en op het binnenschip te zetten.” Inmiddels zijn wij de grootste Nederlandse en Belgische ’inland terminal’-groep met terminals in het Nederlandse Alblasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Roermond en Venray en Beringen, Geel en Meerhout in België. “Wij beschikken over een dagelijkse verbinding van deze terminals met Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. We voegen daar nu North Sea Port aan toe.”

“De aanwezigheid van BCTN verhoogt het aantal bestemmingen en verbindingen die wij als haven via de waterweg kunnen aanbieden. Dit draagt tevens bij aan de bundeling van lading, wat de ecologische voetafdruk van het transport verkleint. Kiezen voor North Sea Port wordt voor bedrijven nog iets meer de juiste beslissing”, voegt Daan Schalck daar aan toe.

North Sea Port zet in op meer duurzaam transport

North Sea Port zet hard in op het aanbieden van duurzame transportoplossingen en op de verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart. Deze binnenvaart neemt vandaag al ruim de helft van het goederenverkeer tussen de haven en haar achterland voor haar rekening. Het containervervoer zit hierbij stevig in de lift. De binnenvaart neemt vaak het voortouw, al laten spoor en zeevaart zich niet onbetuigd. Het aantal binnenvaartschepen die de containerterminals in Gent, Terneuzen en Vlissingen aanlopen, neemt toe. Steeds meer havengebruikers kiezen voor de waterweg om hun containers aan of af te voeren en zo de files op de weg te omzeilen.

Over North Sea Port

North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot Gent – 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal knooppunt in Europa draagt de haven multimodaal vervoer en een veelheid aan goederensoorten hoog in het vaandel. Als duurzame haven zet ze hard in op de ‘modal shift’ naar transport over de binnenwateren en het spoor. North Sea Port behoort tot de top3 van Europa als het gaat om een toegevoegde waarde van 14,5 miljard euro die het grensoverschrijdende havengebied creëert. Inzake goederenoverslag neemt het met 70,3 miljoen ton de tiende plaats in van de Europese havens. Het havengebied creëert werkgelegenheid voor bijna 100.000 mensen.

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."