Samenwerking BP en BCTN Meerhout

Geel/Laakdal/Meerhout, 1 maart 2016. De bedrijven BCTN en BP zijn verheugd om via deze weg te kunnen meedelen dat de laatste voorbereidingen worden getroffen voor een project dat het goederenvervoer over de weg naar BCTN Meerhout terminal sterk zal reduceren.

BCTN bereidt een overeenkomst voor met IOK Afvalbeheer en IOK voor het gebruik van de bestaande kade en de huur van een aansluitend terrein. Deze kade aan het Albertkanaal ter hoogte van de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie wordt ter beschikking gesteld voor de overslag van gesloten containers van BP.

Los van de optimalisatie van de omgeving, heeft het project nog een gunstig neveneffect. Voor de directe omgeving betekent dit project een concrete verbetering op vlak van ecologie, mobiliteit en verkeersveiligheid. “Door het gebruik van de bestaande kade gaat BP uitgebreid kunnen knippen in zijn vrachtwagenvervoer,” stelt Dirk Stouthuysen, Commercial Logistics Manager Petrochemicals Europe bij BP. “Het verkeer tussen de BP-site en de terminal in Meerhout valt sowieso al weg en dat betekent al snel enkele tienduizenden vrachtwagenritten via de openbare weg uitgespaard.”

Verwijzend naar de uitgevoerde geluidsstudie, kunnen we bevestigen dat aan de wettelijke voorschriften zal voldaan worden. Misja Tessens, Business Development Manager BCTN: “We zullen al de nodige inspanningen leveren om de mogelijke geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien zal hoofdzakelijk tijdens de weekdagen gedurende de dag worden gewerkt.”

Zie ook video van RTV-TV PLUS: http://rtv.be/artikels/25000-vrachtwagens-jaar-minder-voor-bp-a22303

BCTN
Over de auteur

"Het creëren van een sterk Inland Terminal netwerk; dat is BCTN's missie. Wij hebben inland terminals in Alblasserdam, Beringen, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray."